ტენდერები

დასახელება განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადა
აუქციონი მეორადი და ამორტიზირებული ინვენტარის გაყიდვაზე 30 აპრილი 2018