ENG

COOKIES გამოყენების შესახებ შეტყობინება

წინამდებარე Cookies შეტყობინება განმარტავს თუ როგორ იყენებს სს ლიბერთი ბანკი (შემდგომში - „ბანკი“, „ჩვენ“, „ჩვენი“) Cookies და სხვა პროგრამულ უზრუნველყოფას (ერთობლივად - „Cookies“).

მომდევნო ტექსტში, მიმართვები: „თქვენ“, „თქვენი“, „იუზერი“, „მომხმარებელი“ გულისხმობს ყველა პირს, რომელიც ეწვევა ჩვენ ვებგვერდს.

 

რა არის COOKIES

Cookies არის პატარა ტექსტუალური ფაილები, რომელიც იგზავნება თქვენს კომპიუტერზე ან სხვა მოწყობილობაზე რომელსაც იყენებთ ვებგვერდზე შესვლისას (მაგალითად, მობილური ტელეფონი, პლანშეტი). Cookies რჩება თქვენს მოწყობილობაზე და უბრუნდება ვებგვერდს მისი განმეორებით სტუმრობის დროს.

Cookies შექმნილია იმისათვის, რომ დაიმახსოვროს ინფორმაცია (მაგალითად, ენის არჩევანი) ან/და აღრიცხოს იუზერის აქტივობა (მათ შორის განსაზღვრულ ღილაკებზე დაჭერა, ვებგვერდზე ავტორიზაცია, მოახდინოს თქვენს მიერ გვერდებზე განხორციელებული ვიზიტების ჩაწერა). ამით, Cookies საშუალებას იძლევა გაუმჯობესდეს თქვენი, როგორც იუზერის გამოცდილება ვებგვერდ(ებ)ის სტუმრობისას. მაგალითად, Cookies გვეხმარება გავიგოთ თუ როგორ იყენებენ პირები ჩვენ ვებგვერდებ(ს), მათ შორის, თუ რომელი ვებგვერდებია უფრო პოპულარული, იმისათვის, რომ შევძლოთ უკეთ მოვემსახუროთ ჩვენი ვებგვერდის იუზერებსა და მომხმარებლებს.

 

COOKIES ტიპები რომელსაც ვიყენებთ

ბანკი იყენებს სესიური და მუდმივი ტიპის Cookies

ა) სესიური Cookies არის დროებითი Cookie ფაილები, რომელიც წაიშლება მას შემდეგ რაც დახურავთ ბრაუზერს. სესიური Cookies, როგორც წესი, გამოიყენება იმისათვის, რომ დააკვირდეს თქვენს გადაადგილებას გვერდებზე და შეინარჩუნოს თქვენი ავტორიზაცია ვებგვერდზე გადაადგილებისა და ნავიგაციისას. სესიური Cookies ასევე საშუალებას გაძლევთ განახორციელოთ საბანკო ტრანზაქციები.

ბ) მუდმივი Cookies არ იშლება თქვენს მიერ ბრაუზერის დახურვის შედეგად და ინახება განსაზღვრული პერიოდით ან ვიდრე ისინი ხელით (მექანიკურად) არ წაიშლება. ამგვარი Cookies გამოიყენება ბევრი მიზნით. მაგალითად, მათ შეუძლიათ დაიმახსოვრონ თქვენი USER ID იმ ვებგვერდებისათვის, სადაც გაიარეთ ავტორიზაცია და ამით აგარიდოთ ვებგვერდზე ყოველი შესვლისას ავტორიზაციის მონაცემების ხელმეორედ მითითების საჭიროება. მათ ასევე შეუძლიათ დაიმახსოვრონ თქვენი არჩევანი (მაგალითად, არჩეული ენა), შეაგროვონ სტატისტიკური ინფორმაცია, რომელიც გვეხმარება გავიგოთ თუ როგორ ურთიერთქმედებენ  იუზერები ჩვენს ვებგვერდ(ებ)თან.

Cookies კლასიფიკაცია შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც „აუცილებელი“ (მაგალითად, Cookies, რომელიც საჭიროა ვებგვერდის მუშაობისა და მისი ფუნქციების ხელმისაწვდომობისათვის) და „არა აუცილებელი/არჩევითი“ (მაგალითად, Cookies, რომელიც გამოიყენება ვებგვერდზე იუზერის ქცევის ანალიზისათვის (ანალიტიკური Cookies) ან Cookies, რომელიც გამოიყენება რეკლამების ჩვენებისათვის (მარკეტინგული Cookies).

ვინაიდან „აუცილებელი“ კატეგორიის Cookies საჭიროა ვებგვერდის მუშაობისათვის, ამგვარი Cookies შესაძლებობა აქვს შეინახოს ინფორმაცია თქვენი თანხმობის გარეშე. „არა აუცილებელი“ Cookies გააქტიურდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თუ თქვენ აირჩევთ მათ გააქტიურებას.

 

პირველი და მესამე მხარის COOKIES

კონტექსტის გათვალისწინებით, Cookies ჩვენს ვებგერდზე შესაძლოა იყოს პირველი მხარის (უშუალოდ ლიბერთი ბანკის მიერ დანერგილი) ან იყოს მესამე მხარის (სხვა ორგანიზაციის).

 

რატომ ვიყენებთ COOKIES

ჩვენ ვიყენებთ Cookies ბანკის მომსახურებების გასაწევად, ვებგვერდის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და სერვისების მთლიანობისათვის, რათა შევქმნათ ვებგვერდ(ებ)ით სარგებლობის საუკეთესო გამოცდილება.Cookies გვეხმარება ვებგვერდ(ებ)ის მომხმარებელთა ვიზიტის ანალიზისათვის, ასევე იმის უკეთ გაგებისათვის, თუ როგორ ეწვევიან მომხმარებლები ჩვენ ვებგვერდ(ებ)ს, როგორ იყენებენ მათ, იმ მიზნით, რომ გავაუმჯობესოთ ჩვენი ონლაინ სერვისები. Cookies ასევე გვაძლევს სტატისტიკურ მონაცემებს იმის შესახებ თუ როგორ და რა სიხშირით ხდება ბანკის ვებგვერდების გამოყენება, რა იუზერ ჯგუფები არსებობს და ძებნის რა მეთოდები გამოიყენება. Cookies ასევე შესაძლოა გამოყენებული იყოს ჩვენი ვებგვერდ(ებ)ის შინაარსის ადაპტირებისათვის, რათა ის უკეთ მოერგოს მომხმარებლების ინტერესებსა და საჭიროებებს.

 

თქვენი COOKIE პარამეტრების მართვა

თქვენ შეგიძლიათ დაბლოკოთ ან შეზღუდოთ ნებისმიერ ვებგვერდზე - მათ შორის ჩვენს ვებ-გვერდ(ებ)ზე Cookies გამოყენება ბრაუზერის (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.) და იმ მოწყობილობის პარამეტრებიდან, რომელსაც იყენებთ ინტერნეტში შესასვლელად. ამავე გზით შეგიძლიათ წაშალოთ Cookies რომელიც უკვე ინახება თქვენს მოწყობილობაში. Cookies პარამეტრების მართვის თაობაზე მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ www.allaboutcookies.org

გთხოვთ გაითვალისწიონოთ, რომ Cookies გამორთვამ შესაძლებელია შეზღუდოს ჩვენი ვებგვერდის მუშაობა ან/და კონკრეტული ფუნქციების გამოყენება.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მოგვმართოთ DPO@lb.ge