ENG
13 დეკემბერი, 2013

ანაბრების საახალწლო აქცია დაიწყო!

ანაბრების საახალწლო აქცია დაიწყო - 13 იანვრის ჩათვლით გახსენით ვადიანი ანაბარი 13 თვით და მიიღეთ მაღალი სარგებელი 13% ლარში!