ENG
29 აპრილი, 2021

სერვის ცენტრების მუშაობის გრაფიკი 2021 წლის 30 აპრილი, 1, 2 და 3 მაისი

სერვის ცენტრების მუშაობის გრაფიკი 2021 წლის 30 აპრილი, 1, 2 და 3 მაისი

 

ძვირფასო მომხმარებლებო,

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 2021 წლის  30 აპრილს, 1, 2 და 3 მაისს  მოგემსახურებათ ლიბერთის შემდეგი სერვის ცენტრები:

 • გორის ს/ც 4;
 • ლარსის საბაჟოს ს/ც 1;
 • სარფის საბაჟოს ს/ც 1;
 • ვარკეთილის ს/ც 5 (გამოძახებით);
 • სადახლოს საბაჟოს ს/ც 1;
 • გუგუთის საბაჟოს ს/ც 1;
 • ლაგოდეხის საბაჟოს ს/ც 1;
 • ბათუმის აეროპორტის ს/ც 1 (გამოძახებით);
 • ბათუმის პორტის ს/ც 1;
 • ვალეს საბაჟოს ს/ც 1;
 • ნინოწმინდის საბაჟოს ს/ც 1;
 • წითელი ხიდის საბაჟოს ს/ც 1;
 • ბათუმის ს/ც 16;
 • ლილოს ს/ც 2;
 • ფოთის ს/ც 3;
 • ფოთის პორტის ს/ც 1;
 • ბათუმის ს/ც 22;
 • კარწახის ს/ც 1;