ანაბრები

სადეპოზიტო სერტიფიკატი

თქვენი დანაზოგის ინვესტირების და მაღალი საპროცენტო სარგებლის მიღების საუკეთესო საშუალება 

ვადიანი

მაღალი სარგებელი, დანაზოგის საიმედო დაცვა და სარგებლის წინასწარ, ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს მიღება 

შევსებადი

ანაბარი, რომლის შევსება შესაძლებელია მისი მოქმედების პერიოდში ნებისმიერ დროს 

შემნახველი

განათავსეთ ნებისმიერი ოდენობის თანხა აშშ დოლარში ან ევროში, ისარგებლეთ მოქნილი პირობებით და მაღალი სარგებლით